Experience centrum

EXPERIENCE CENTRUM, zkráceně XP centrum, není jen budova. Je to kvalitativní skok v zázemí pro vývoj a výzkum v oblasti řezných nástrojů, kterým se Vám chceme na Dnech obrábění 2017 pochlubit. Je to velký vklad pro budoucnost naší společnosti, která díky němu získala nové profesionální prostory a technologické vybavení pro vývoj materiálů a technologií a nové prostory pro školení.

Vývoj materiálů a technologií

V centru najde nový domov materiálový tým, který se dnes zaměřuje v oblasti materiálů na výzkum vlastností substrátů, na vývoj nových CVD i PVD povlaků a zvýšení kvality provedení řezné hrany. Všechny tyto oblasti jsou klíčové pro finální kvalitu řezného nástroje a ovlivňují tak jeho výkonnost. Naším cílem je přicházet na trh s kvalitními výkonnými nástroji pro třískové obrábění a nové XP centrum nám k tomu vytváří vynikající předpoklady. Největším přínosem pro materiálový tým je moderní laboratoř, která je vybavena špičkovou technikou – namátkou jmenujme elektronový mikroskop, 3D scanner či stroj na měření únavy materiálu při cyklickém zatížení.

Další z oblastí, na kterou se tým z XP centra zaměřuje, je zavádění nových technologických platforem do výroby.

Ověřování funkčních vlastností při obrábění

Srdcem XP centra je moderní zkušebna, která je vybavena obráběcími stroji a měřícími zařízeními. Pracovníci tohoto oddělení tak mohou nově pohodlně ověřovat funkční vlastnosti prototypů nových výrobků a kontrolovat tak, zda uvedený prototyp splňuje očekávání v něj vkládaná. Ověřování samozřejmě probíhá i v dalších fázích procesu vývoje nových výrobků.

Všechna testování vytvářejí databázi poznatků, které určují nejen další fázi vývoje daného výrobku, ale které jsou důležité i pro správné užití výrobku zákazníkem. A jste to i právě Vy, naši zákazníci, kteří budou mít z nového XP centra i okamžitý benefit, neboť strojové zázemí vytváří předpoklady pro efektivní školení a praktické demonstrace výrobků. Čistě pro zákazníky jsou proto vyhrazeny další dva stroje – vertikální obráběcí centrum a CNC soustružnické centrum.

Školicí zázemí pro zákazníky

Již zmíněné obráběcí stroje, vyhrazené pro školení a ukázky výrobků Dormer Pramet zákazníkům, jsou součástí komplexního školicího zázemí, které sestává i z prezentačního sálu a několika jednacích místností. Zákazníci se tak mohou v rámci XP centra dozvědět nejen teoretické poznatky o výrobcích Dormer Pramet, ale vidět je i v akci.

V rámci Dnů obrábění Vám budou zpřístupněny téměř všechny prostory centra a budou pro Vás připraveny ukázky obrábění, o které je již tradičně na Dnech obrábění velký zájem.

Přijeďte si prohlédnout naše nové EXPERIENCE CENTRUM a poctěte nás svou návštěvou na Dnech obrábění 2017.

Budeme se těšit.