Dlouhé stráně

Poblíž Šumperka, v blízkých Jeseníkách, leží unikátní technické dílo – přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Tato byla v roce 2005 zvolena za jeden ze sedmi divů České republiky a honosí se i řadou dalších NEJ. Především největšími reverzními vodními turbínami v Evropě. Návštěvníkům Dnů obrábění nabízíme možnost prohlídky tohoto divu spojenou s prezentací našich úspěšných segmentových řešení v netradičních prostorách této jedinečné elektrárny.

Historie

Elektrárna začala vznikat v roce 1978 a dokončena byla v roce 1996. Zvolena byla lokalita hory Dlouhé Stráně s pod ní protékající říčkou Divoká Desná. Umístění této stavby uprostřed chráněné krajinné oblasti vyvolávalo především zpočátku kritiku veřejnosti. Dnes je elektrárna naopak lákadlem, které do hor láká nadšence nejen z řad odborné veřejnosti.

Konstrukce

Horní nádrž byla vybudována na vršku hory Dlouhé Stráně v masivu Mravenečníku, ve výšce 1350 m.n.m. Ta má celkový objem 2,7 mil m3. Spodní nádrž vznikla přehrazením zmíněné říčky Divoká Desná hrází o výšce 56 m a její celkový objem činí 3,4 mil. m3. Samotná elektrárna je vybudována jako podzemní – kaverna turbín o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50m se nachází ve vnitřku hory a stejně tak i komora pro transformátory, jejíž rozměry jsou 115 x 16 x 21,7m. Kaverna je osazena dvěma 24 metrů vysokými reverzními Francisovými turbínami s výkonem 325 MW každá.

Podzemní elektrárna je spojena s horní nádrží dvěma podzemními přivaděči (potrubími) o průměru 3,6 metru a délce 1547 a 1499m. Se spodní nádrží ji spojují dva tunely o průměru 5,2 metru a délce 354 a 390 m. Přivaděče jsou na obou koncích osazeny obřími kulovými uzávěry, ke kterým budou moci návštěvníci exkurzí v rámci Dnů obrábění sestoupit z prostor kaverny.

Zajímavosti spojené s elektrárnou

Tyto informace a mnohem více se dozvíte, když se s námi vydáte objevit krásu tohoto technického divu i Jesenických hor. Těšíme se na setkání s Vámi v rámci Dnů obrábění 2017.

Upozorňujeme, že pro exkurzi na Dlouhé Stráně je třeba se registrovat souběžně s registrací na Dny obrábění 2017. Odjezd autobusů do elektrárny bude dvakrát denně z prostor Dnů obrábění (areál společnosti Pramet Tools) – při registraci zvolte vámi preferovaný čas pro exkurzi. Exkurze bude trvat (vč. cesty na a z elektrárny) cca 4 hodiny.

Horní nádrž 1Horní nádrž 2